Bezoekverslagen 2013

dasklik2013

Welkom

woensdagavond 24 juli

Op de avond van 24 juli ben ik nogmaals naar de burcht 002 geweest, de burcht die ik op 16 juni reeds had bezocht en waar ik nadat er 2 jaar niets gezien was 2 dassen ontdekte.
Het weer was weer rustig en warm. Rond 21.00 zag ik 1 das die zich in de richting van het aangrenzende grasveld verplaatste en wat rond doolde. Op een gegeven moment lief huh recht op mij af, maar boog om en liep verder achter mij langs en verdween verder in het bos. Na enige tijd kwam hij terug. En verdween weer in de pijp. Even later, zo rond 21.10 kwam hij weer boven in het gezelschap van 2 andere dassen!! Kortom: er blijkt dus nog een derde das in de burcht aanwezig te zijn. Een prachtige constatering. We kunnen nu dus spreken van een volwaardig bewoonde burcht met, zoals het nu lijkt, 2 volwassen en 1 jonge das. Ze zijn nog lang rond de burcht bezig geweest met verzorgen en spelen. Maar ik was tevreden en ben vrij snel weer vertrokken

Maandagavond 8 juli

Maandagavond 8 juli ben ik weer de burcht gaan observeren die ik op 18 juni ook had bekeken.
Ik was benieuwd of ik naast de bij mij bekende 3 dassen er nog een vierde zou zijn. Dat moet haast wel, want de vorige keer zag ik alleen het vrouwtje en de twee jongen. Het was weer een warme avond in het begin en er stond een stevige Noordoosten wind. Dus weer geen last van muggen enz..
Deze burcht, bekend omdat de dassen daar vrij laat (na 22.00 uur) naar buiten komen verastte me opnieuw.
Om 21.15 kwam reeds de eerste das naar boven. Ik vreesde dat hij/zij mij had gezien want binnen een tel schoot de das de pijp weer in.
Even later kwam er uit het aanliggende korenveld plotseling een reebok tevoorschijn. Ik weet niet wie er meer schrok, de bok of ik, maar hij rende vlak achter mij langs het bos in.
Tegen half tien werd het feest. Er kwamen uit onverwachte hoek plotseling 3 dassen op het toneel. Wederom dezelfde dassen die ik bij een eerder bezoek ook al had gezien. Ruim een half uur waren ze aan het spelen en bezig met rondrennen. Op een gegeven moment loopt een van de dassen in mijn richting. Het is nog licht dus ik kan alles goed waarnemen. Kennelijk heb ik mijn plek goed uitgekozen (onder de wind, vlak bij spoor) want de das komt steeds dichterbij en nadert mij tot op 1 meter. Als ik vooroverbuig zou ik de das kunnen aanraken.
Even lijkt de das mij aan te kijken en blijft zitten. Kennelijk zijn ze nog blinder dan ik al dacht, want de das schrikt niet, snuffelt wat en draait zich langzaam om en wandelt weer weg. Wederom een unieke ervaring. ” En Jaap? Nog foto’s gemaakt?” Neen, dat is de afspraak met de boswachter. Observeren en tellen. Geen foto’s maken. De dassen zijn nog lang buiten de burcht gebleven. Helaas heb ik weer het mannetje niet waargenomen. Misschien een volgende keer. Volgende week ga ik weer naar een andere burcht. Welke weet ik nog niet, hangt van het weer af. Nader bericht volgt.

Vrijdagavond 21 juni

Op vrijdagavond 21 juni ben ik met de boswachter Pauline Arends (Twitter: @bosmier ) naar een burcht geweest die pas onlangs is ontdekt. We zaten er om 19.30 uur. We hadden een goede positie met zicht op 1 pijp, waar behoorlijk wat zand omheen lag. Actief dus. We vermoedden dat daar de das(sen?) wel uit zouden komen. Omdat er nog nooit was geobserveerd, was dus niet bekend of en hoeveel dassen er zaten. Tegen 21.00 kwam uit een totaal onverwachte hoek een das aangerend, die meteen als een wilde begon te graven uit de pijp die wij observeerden. Paulien had dit nog nooit zo goed kunnen zien en ik uiteraard ook niet. Een uur lang ging de das door met het onvermoeibaar graven. We weten vrijwel zeker dat er in deze kleine burcht nu maar 1 das, zo goed als zeker een vrouwtje, actief is. Hopelijk volgend jaar 2. Ook dit was dus een geslaagde avond.
Ik heb vergunning om tot september nog vaker burchten te gaan observeren in overleg met Staatsbosbeheer. Dat ga ik ook zeker doen. Tevens heeft Paulien mij toegezegd dat ze me binnenkort weer belt voor een nieuw bezoek aan een andere burcht. Helemaal goed dus.
Wordt vervolgd.

Dinsdagavond 18 juni


Op dinsdag 18 juni ben ik naar de volgende burcht gegaan!
Deze burcht heb ik zelf in 2010 en 2011 geobserveerd en er respectievelijk 3 en 4 dassen gezien.
In 2012 en 2013 hebben andere mensen geobserveerd. Beide jaren 0 dassen. Vandaar dat ik nu gevraagd ben om te gaan kijken. Ook dit was weer een topavond. Ik zat er rond 19.30 Het was erg warm, ik heb lang getwijfeld of ik wel zou gaan, want warmte en weinig wind = muggen en midgets. Uiteindelijk ben ik wel gegaan was ik was enorm nieuwsgierig. Om 21.45 kwam er een vrouwtje uit de pijp recht voor me. Ik had dus gelukkig weer de juiste positie ingenomen.(Een burcht kan enorm groot zijn met vele in en uitgangen. Deze burcht valt onder de categorie kleineren, maar bovengronds toch altijd nog zo’n 2500 m2. Kunst is de juiste uitgang te bepalen, wat niet zo erg ingewikkeld is. Dat doe je door een paar dagen voordat je gaat observeren overdag de burcht te onderzoeken op sporen.) Even daarna zag ik 2 jongere exemplaren. De jonkies of meer waarschijnlijk 1 jarigen, waren flink aan het spelen. Op een gegeven moment naderden ze mij tot op ca. 2,5 meter, zonder dat ze mij in de gaten hadden. Het was nog licht, maar ik zat onder de wind en doodstil. Ik heb geruime tijd nog geobserveerd, je kunt er haast niet bij weg gaan, zo leuk, maar meer als deze 3 heb ik niet gezien. Het kan best zijn dat aan de andere kant van de burcht, in dit geval dieper het bos in, nog 1 of 32 dassen hebben gelopen, maar die zie je dan gewoon niet. Ik vermoed iig 1, immers, ik had het mannetje nog niet gezien. Maar bij tellen houdt je je aan de feiten, dus: 3.
Op het moment dat ze even weer de pijp in gingen (22.50 uur) ben ik snel gegaan. Topavond. De boswachter weer blij.

Zondagavond 16 juni

Zoals jullie weten observeer ik 1 keer per jaar een mij toegewezen dassenburcht voor Staatsbosbeheer. Ik tel het aantal dassen en probeer te krijgen of het mannetje vrouwtje of jong is. In heel Drenthe gebeurt dat op 1 avond (meestal vlak voor Hemelvaartsdag). Alle resultaten worden verzameld en uiteindelijk ontvangen we een rapportage. Dit jaar waren er bij een aantal burchten 0 dassen gezien. Omdat ik reeds 9 jaar aan dit observeren mee doe, ben ik inmiddels redelijk ervaren. De boswachter heeft mij daarom gevraagd 2 burchten waar 0 dassen waren gezien, nogmaals te bezoeken. Afgelopen zondagavond (16 juni) heb ik een burcht van 19.00 tot 22.30 geobserveerd.
Deze burcht is een paar jaar geleden ontdekt, maar alleen in 2011 is er 1 das gezien. In 2012 en dit jaar, tijdens de reguliere tel avond dus geen een.
Ik had een fantastische avond.
Om 21.30 ontwaarde ik plotseling een mannetje op een onverwachte plek. Hij struinde wat rond en verdween af en toe in de struiken. Tegen 21.50 kwamen er plotseling 2 dassen uit een pijp. Hetzelfde mannetje en een naar ik vermoed een vrouwtje. Ze zijn zeker een kwartier lang bezig geweest elkaar te verzorgen, daarna gingen ze spelen. Een geweldig gezicht, recht voor mijn observatieplek. Al met al heb ik bijna drie kwartier naar de twee dassen zitten kijken. geweldig! tegen half elf verdwenen ze even in de pijp. Op dat moment ben ik snel weg gegaan.

Je zit dus bijna 3 en een half uur in je eentje midden in het bos doodstil op een stoeltje te kijken. Dat lijkt lang en saai, maar het is, althans voor mij, altijd een geweldige ervaring. Heerlijk diep in de bossen van Drenthe met alleen maar stilte en vogels om je heen. En dan zoals die zondagavond een prachtige beloning.

Donderdagavond 27 mei

Vandaag de officiele dassentelling.